Vi gör en ny utfart från banan

Den gemensamma in och utfarten till banan görs om pga olycksrisken. Infarten blir densamma men en ny utfart från banan kommer att byggas bredvid. Arbetet påbörjas på onsdag.