Påminnelse om banan torsdagar

Banan är stängd en dag i veckan och det är Torsdagar. Det gäller alla veckor.
I morgon kommer elektriker med skylift vara där och fortsätta med LED-belysningen. De jobbar även på kvällen så Travskolans kursverksamhet måste också flyttas till annan plats.