Banan stänger onsdag 10:00

Renovering av belysning kommer då att ske.