Ändrad dag på Extrakvalet

Tisdag den 26 juni är det nya datumet för det extra kval/premieloppet vi kör. Anmälan samma dag senast 09:00.
Tel 08 – 627 21 00. Startanmälan via telefon stängs 30 minuter före ordinarie anmälningstids utgång.


Hästar i utländsk träning senast kl.09:00 vardag före startanmälan.
Komplettering kuskar/ryttare: senast tisdag 26 juni kl.14:00.

OBS! Minst fem hästar måste totalt anmälas till prop 50, 51, 52, 61 och 62 för att loppen ska köras.

Denna ändring gjordes  då önskemål inkommit för att kallbloden ska få en chans till – att kunna anmäla till kvallopp innan 30 juni –  till Lycksele också.
Det innebär att provloppen också körs samma dag tisdag 26 juni.  Onsdag 27 juni utgår.
Start kvallopp: 18:30 därefter provlopp.