Status på slingan

Slingan är öppen nu,  men förbättringsarbete sker. Därför kan traktorn förekomma på slingan.