Ställning Resiamästaren

Färsk ställning i vår tävling för de aktiva. En kolum är tillagd som visar senaste placeringen i mästaren.