Projekt Banan

Anläggningsgruppen har kommit fram till följande plan angående banan.

Måndag 16 april läggs det på ett 12 cm lager av banmaterial med hjälp av en speciell maskin.
Detta arbete beräknas ta 4-5 dagar. Materialet från kurvorna ska också förflyttas.
Datum kan komma att ändras pga väderförhållanden.

Ett dike ska grävas på publikplats vid staketet för avrinning av vatten från berget. Datum för detta ej bestämt då tjälen styr.

3 maj har vi vår nästa tävlingsdag och målsättningen är naturligtvis att banan ska vara i bästa skick då.

På rakbanan röjs nu snö från kanterna och den rivs naturligt av smältning och med hjälp av banmästarens jobb.

Lördag den 14 april ska provlopp köras om vädret tillåter.