Avverkning av skog – kring slinga och rakbana

Norra Skogsägarna  kommer på måndag och avverkar ett parti som är nära returvägen på rakbanan.
De ska dessutom avverka partier som är nära slingan.

Därför är Rakbanan stängd måndag!
Returvägen är stängd hela veckan. Vilket innebär att retur sker på rakbanan.
Slingan är stängd hela veckan.

På torsdag då vi har tävling så är rakbanan och returvägen öppen till 17:00 – därefter börjar avverkningen igen.