Anläggningsavgift 2018

Beslut har tagits av anläggningsgruppen att anläggningsavgiften för 2018 kommer att vara oförändrad 1500 kr + moms för medlemmar i Skellefteortens Travsällskap.
Icke medlem är anläggningsavgiften 3000 kr + moms
Avgiften kommer att dras på avräkning i februari.
Löser du licens senare under året – dras anläggningsavgiften då.

Vill du bli medlem – fyll i anmälningsformuläret på hemsidan. Uppdatering :Faktura kommer på medlemsavgift genom avräkning – så betala inte in något före du får den hem.